• Sposoby płatności

SPRZEDAJĄCY AKCEPTUJE NASTĘPUJĄCE SPOSOBY PŁATNOŚCI:
Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

a. Przelewem bankowym na rachunek Sprzedającego w terminie 7 dni od dnia przesłania potwierdzenia zawarcia umowy przez Sprzedającego (przedpłata) - (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedającego)

Elta Polska Katarzyna Zabłocka
34-300 Żywiec
ul. Prosta 2
ING 08 1050 1070 1000 0023 6387 3478 

b. Za pośrednictwem internetowego serwisu usługowego Blue Media S.A. pośredniczącym w przekazywaniu płatności realizowany e-przelewem albo kartą kredytową pomiędzy Klientem a Sprzedającym - (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedającego);

c. "za pobraniem" – (w tym przypadku realizacja zamówienia zostaje rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia).

1. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia przesłania potwierdzenia zawarcia umowy przez Sprzedawcę, jeżeli wybrał formę płatności wskazaną w ust. 1 lit a) do c), a w przypadku wyboru formy płatności "za pobraniem" Klient dokonuje płatności przy odbiorze zamówienia.

2. W przypadku braku dokonania przez Klienta płatności w ciągu 7 dni od daty potwierdzenia zawarcia umowy przez Sprzedającego, zamówienie uważa się za anulowane, o czym Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej e-mail. W takim przypadku, w celu zakupu danego Produktu Klient powinien złożyć kolejne zamówienie w sposób przewidziany postanowieniami niniejszego Regulaminu.

banner_1215x200A(1).png

  • Sklep zamknięty

Sklep tymczasowo niedostępny